3 miejsce Leśnika w PRO Junior System

Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu Tychy podaje podsumowanie Programu PRO Junior System w rozgrywkach klasy A Podokręgu Tychy w sezonie 2023/2024 – runda jesienna.

Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Klasy Okręgowej i Klasy A poprzez promowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów.
Junior i wychowanek junior to zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, ukończyli 18. rok życia oraz zawodnicy młodsi. W sezonie 2023/2024 za juniora i wychowanka juniora może być uważany zawodnik urodzony w 2006 roku lub później i posiadający wyłącznie obywatelstwo polskie. Wychowankiem juniorem jest zawodnik, który w sezonie 2023/2024 gra w klubie, w którym został po raz pierwszy potwierdzony i uprawniony do gry w systemie Extranet.