Wisła Wielka, Mleczna 12

Adres:
Mleczna 12, 43-243 Wisła Wielka